ISSN: 2147-8724
“Ulus”un Makbul Kadınları: Rövanşist Kent Politikaları Bağlamında Bir Değerlendirme [Ankara Araştırmaları Dergisi]
Ankara Araştırmaları Dergisi. 2021; 9(1): 153-170 | DOI: 10.5505/jas.2021.06078

“Ulus”un Makbul Kadınları: Rövanşist Kent Politikaları Bağlamında Bir Değerlendirme

Mine Egbatan
Arizona Üniversitesi, Sosyal ve Davranış Bilimleri Enstitüsü, Antropoloji Bölümü, ABD

Bu çalışma “rövanşist kent” kavramını analitik bir lens olarak kullanarak Ulus bölgesindeki neoliberal kentsel yenileme sürecinin “makbul” kadın kurgusuna etkilerini tartışmaktadır. Ulus bölgesinde bulunan Bentderesi genelevinin yıkılması sonrasında seks işçileri bu bölgeden çeşitli şekillerde uzaklaştırıldı. Ulus bölgesi Ankara’nın manevi merkezi olarak pazarlanmaya başlandı ve muhafazakâr aile odaklı bir mekân haline geldi. Radikal modernite ve neoliberal rövanşist dönem olarak tanımladığım iki dönemde seks işçilerine yönelik uygulamaları ve “makbul” kadının tanımının değişimine etkisini tartışacağım. “Üçlü ikilik” kavramını kullanarak “makbul” kadının tanımı değişirken seks işçilerinin her daim bir “öteki” olarak kurgulandığına değinecek ve dolayısıyla ataerkilliğin süreklilik ve kopuşlarını analiz edeceğim.

Anahtar Kelimeler: Rövanşist kent, Ulus, Seks işçileri, Makbul kadın, Üçlü ikilik, Ankara

In Search for Femina Grata: Revanchist Urban Policies in a Historical District of Turkey

Mine Egbatan
University of Arizona, College of Social and Behavioral Sciences, School of Anthropology, USA

This study uses the analytical lens of the “revanchist city” to examine the neoliberal urban renewal processes in Ulus, a historical district in Ankara, Turkey’s capital city, in which prostitutes work. This study takes a comparative approach to examine the construction of femina grata by analyzing the law, practices, and political projects in relation to women in the radical modernity period of Turkey. It also analyzes current neoliberal revanchist interventions that have taken place in Ulus and looks at their gendered meanings in accordance with implemented urban renewal strategies. I mainly argue that neoliberal revanchist policies carried out in Ulus aim to cultivate city spaces for capital and attract families who engage in pious activities, and thus do not include those women and families who remain secular through the creation of a moment of “triple dualism.”

Keywords: Revanchist city, Femina grata, Public woman, Ulus, Triple dualism, Ankara

Mine Egbatan. In Search for Femina Grata: Revanchist Urban Policies in a Historical District of Turkey. Ankara Araştırmaları Dergisi. 2021; 9(1): 153-170

Sorumlu Yazar: Mine Egbatan, United States
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale