ISSN: 2147-8724
Yerel Seçimlerde Ankaraʼnın Merkez ve Çevre İlçelerine Dair Sosyo-Mekânsal Bir Analiz Denemesi [Ankara Araştırmaları Dergisi]
Ankara Araştırmaları Dergisi. 2019; 7(1): 213-223 | DOI: 10.5505/jas.2019.84856

Yerel Seçimlerde Ankaraʼnın Merkez ve Çevre İlçelerine Dair Sosyo-Mekânsal Bir Analiz Denemesi

Savaş Zafer Şahin
Atılım Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Ankara

Merkezî kentsel politikaların kentler üzerinde yadsınamaz bir etkisi olsa da, yerel toplumsal ve siyasal dinamikler özellikle yerel seçimler gibi demokratik pratikleri ve sonrasındaki yerel yönetim deneyimini ciddi bir şekilde etkilemektedir. Ancak, bu dinamiklerin farklı kentler özelinde nasıl şekillendiği ve işlediği üzerine yeterince araştırma yapılmamıştır. Yazıda Ankara’nın ilçe belediyeleri üzerine yaklaşık on yıldır sürdürülen monografi çalışmaları kullanılarak, ilçelerin siyasal, mekânsal ve toplumsal değişkenleri ve bunların yerel seçimler gibi önemli siyasal etkinlikleri nasıl etkileyebileceği, ilçelerin toplumsal gerçekliği düşünülerek nasıl öngörülerde bulunulması gerektiği sorularını yanıtlamaya yönelik değerlendirme ve yorumlara yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mekânsal dinamikler, Siyasal dinamikler, Toplumsal dinamikler, Yerel dinamikler, Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut, Sincan, Gölbaşı, Pursaklar, Elmadağ, Ankara

A Socio-Spatial Analysis Attempt Regarding the Local Elections in the Central and Peripheral Districts of Ankara

Savaş Zafer Şahin
Atılım University Department of Political Science and Public Administration, Ankara

Despite the undeniable influences that central urban policies have on cities, local social and political dynamics can seriously impact democratic practices such as local elections and subsequent local governments. There is, however, insufficient amount of research on how these dynamics are shaped and the way they work in different cities. This paper uses monographs on the districts of Ankara prepared over the last decade to make assessments and comments regarding the political, spatial and social variables of districts, how they can impact important political events like local elections and how projections can be made in view of each district’s own social characteristics.

Keywords: Spatial dynamics, Political dynamics, Social dynamics, Local dynamics, Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut, Sincan, Gölbaşı, Pursaklar, Elmadağ, Ankara

Savaş Zafer Şahin. A Socio-Spatial Analysis Attempt Regarding the Local Elections in the Central and Peripheral Districts of Ankara. Ankara Araştırmaları Dergisi. 2019; 7(1): 213-223

Sorumlu Yazar: Savaş Zafer Şahin, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale