ISSN: 2147-8724
Ankara Araştırmaları Dergisi - Ankara Araştırmaları Dergisi: 10 (2)
Cilt: 10  Sayı: 2 - 2022
1.
Editörden
From the Editor
Mehtap Türkyılmaz, Alev Ayaokur
Sayfa I

HAKEMLI MAKALE
2.
Ankara Spor Kulüpleri Etkinliklerinin Rekreatif Boş Zaman Etkinliğine Dönüşümü ve Yeni “Mahal”lerinin Üretimi: 1922-1946
The Transformation of Ankara Sports Clubs’ Activities into Recreational Leisure Activities and the Production of New Locales: 1922-1946
Bengi Su Ertürkmen Aksoy, Nihan Oya Memlük Çobanoğlu, Bilge Beril Kapusuz Balcı
doi: 10.5505/jas.2022.24119  Sayfalar 177 - 201

3.
Ankara’da Millî Bayram Kutlamaları: Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Kamusallığın Performatif Biçimleri
Celebration of National Days in Ankara: Performative Forms of Publicity during the Early Republican Period
Ahmet Erdem Tozoğlu, Elif Kaymaz, Öykü Su Sezen
doi: 10.5505/jas.2022.38233  Sayfalar 203 - 228

4.
Ankara Kentinin Yerel Diplomasisi Bağlamında İki Taraflı İş Birliklerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Diplomatic Bilateral Cooperation within the City of Ankara
Suna Ersavaş Kavanoz, Nisa Erdem
doi: 10.5505/jas.2022.86547  Sayfalar 229 - 253

5.
Ankara Kalesi Sur Yapı Taşlarının Kaynağı
Origin of Ankara Castle Rampart Building Stones
Kıymet Deniz, Yusuf Kağan Kadıoğlu
doi: 10.5505/jas.2022.65807  Sayfalar 255 - 271

6.
Erken Cumhuriyet Dönemi Başkent Tahayyüllerinde Mimarlık, Teknoloji ve Modernleşme: Hülya Bu Ya... ve Ankara Örneği
Examples in Hülya Bu Ya... and Ankara of the Architectural, Technological and Modernization Imaginations in the Capital during the Early Period of the Republic
Şerife İncedemir, Hilal Tuğba Örmecioğlu
doi: 10.5505/jas.2022.77699  Sayfalar 273 - 293

7.
İki Amerikalı Kadının Gözlemleri Bağlamında 1950’lerde Ankara’nın Sosyokültürel Yapısı
The Socio-Cultural Structure of Ankara in the 1950s: Observations by Two American Women
Gizem Mahmuriye Çiftçi
doi: 10.5505/jas.2022.47568  Sayfalar 295 - 305

8.
Ankara’da İnşa Edilen Dostluk: İsviçre Türk Dostlukları Derneği’nin Kuruluş Süreci (1928-1945)
A Friendship Formed in Ankara: The Founding of the Swiss Turkish Friendship Association (1928-1945)
Murat Turan
doi: 10.5505/jas.2022.83723  Sayfalar 307 - 330

LookUs & Online Makale