ISSN: 2147-8724
Ankara Araştırmaları Dergisi - Ankara Araştırmaları Dergisi: 6 (2)
Cilt: 6  Sayı: 2 - 2018
1.
Editörden
From the Editor
Mehtap Türkyılmaz, Alev Ayaokur
Sayfa I

HAKEMLI MAKALE
2.
Juliopolis (Iuliopolis) Antropolojik Araştırmaları: İlk Çalışmalar
Juliopolis (Iuliopolis) Anthropological Research: Preliminary Results
Ali Metin Büyükkarakaya, Asuman Alpagut, Evren Çubukçu, Fabio Cavalli
doi: 10.5505/jas.2018.43433  Sayfalar 111 - 126

3.
Ankara Metropoliten Alanında Bilgi Yoğun İş Hizmeti Faaliyetlerinin Lokasyon Tercihleri
Location Preferences of Knowledge Intensive Business Services in Ankara Metropolitan Area*
Mehmet Tahsin Şahin, Mutlu Yılmaz, Çiğdem Varol
doi: 10.5505/jas.2018.52523  Sayfalar 127 - 144

4.
Nostaljiyi Yeniden Yaratmak: Ankara’nın Kale, Hamamönü ve Hamamarkası Mahallelerinde Kent Kültürü
Re-Creating Nostalgia: Urban Culture in the Citadel, Hamamönü and Hamamarkası Neighbourhoods of Ankara
Petek Onur
doi: 10.5505/jas.2018.41713  Sayfalar 145 - 166

5.
Kültürel Bellek Kurumlarında Dijitalleştirme: Ankara’daki 17 Kurumun Uygulamalarının Analizi
Digitization in Cultural Memory Institutions: Analysis of the Practices Carried Out in 17 Institutions in Ankara
Tolga Çakmak
doi: 10.5505/jas.2018.30502  Sayfalar 167 - 182

6.
1920’lerde Ankara’nın Konut Mimarisi: Yeni Başkentin Yerleşim Bölgelerinde Konut Tipleri
The Residential Architecture of Ankara during the 1920s: The Housing Types in the Settlement Zones of the New Capital City
Deniz Avcı Hosanlı, T. Elvan Altan
doi: 10.5505/jas.2018.08108  Sayfalar 183 - 210

7.
Erken Soğuk Savaş Döneminde Türk-Amerikan Yakınlaşmasının Ankara Kent Kültürüne Etkileri
The Effects of the Turkish-American Rapprochement on Ankara City Culture during the Early Cold War
Semih Gökatalay
doi: 10.5505/jas.2018.03522  Sayfalar 211 - 235

GÖRÜŞ YAZISI
8.
Kaybolan Bir Mimari Miras: Ankara Belediye Dairesi
A Lost Architectural Heritage: Ankara Municipal Building
Emre Kolay
doi: 10.5505/jas.2018.29981  Sayfalar 237 - 248

LookUs & Online Makale