ISSN: 2147-8724
 Ankara Araştırmaları Dergisinde yayınlanan tüm makaleler “Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı” ile lisanslanmıştır. 

  Ankara Araştırmaları Dergisi: 7 (2)
Cilt: 7  Sayı: 2 - 2019
Özetleri Göster | << Geri
1.
Editörden
From the Editor

Sayfa I

HAKEMLI MAKALE
2.
Ankara’da Suriyeli Göçmenlerin Yer Seçimi Tercihlerinin İncelenmesi ve Bir Etnik Kentsel Adacık Örneği Olarak Önder, Ulubey, Alemdağ Mahalleleri
Exploring the Locational Preferences of Syrian Migrants in Ankara and a Case Study of Önder, Ulubey, and Alemdağ Neighborhoods as an Ethnic Urban Enclave
Sezen Savran, Necibe Aydan Sat
doi: 10.5505/jas.2019.33154  Sayfalar 283 - 302

3.
Ankara Mahallelerinde Mobilizasyon Ağları ve Protesto Sonuçları
Mobilization Networks and the Outcomes of Neighborhood Protests in Ankara
Güneş Ertan
doi: 10.5505/jas.2019.92053  Sayfalar 303 - 320

4.
Bülent Arel’in Ankara Yılları (1940-1965): Müzik, Radyo ve Siyaset
The Ankara Years of Bülent Arel (1940-1965): Music, Radio and Politics
Nahide Işık Demirakın, N. Işıl Demirakın
doi: 10.5505/jas.2019.93685  Sayfalar 321 - 342

5.
Ankara Kent Çeperinin Önemli Bir Parçasının Değişen Karakteri: İmrahor Vadisi
Changing Characteristics of a Significant Part of the Urban Fringe in Ankara: İmrahor Valley
Fulya Sınacı Özfındık
doi: 10.5505/jas.2019.21548  Sayfalar 343 - 353

6.
Erken Cumhuriyet Ankara’sında Bir Kamusal Mekân: Millet Bahçesi
A Public Sphere in the Early Republican Period Ankara: Millet Bahçesi
Cem Dedekargınoğlu
doi: 10.5505/jas.2019.47450  Sayfalar 355 - 374

7.
Eşref Üren’in Ankara Desenleri ve Andre Lhôte’un Etkisi
Ankara Drawings of Eşref Üren and Andre Lhôte’s Influence
Feyza Akder
doi: 10.5505/jas.2019.53215  Sayfalar 375 - 397

8.
Bir Öğrenme Ortamı Olarak Müze Atölyeleri
Museum Workshops as a Learning Environment
Kader Karadeniz Akdoğan, Emel Durmaz, İlayda KİMZAN, Dilek Acer
doi: 10.5505/jas.2019.92486  Sayfalar 399 - 413

9.
Göçmen Mahallelerinde Konut Dış Mekânında Uyarlama: “Küçük Halep,” Önder Mahallesi, Ankara Örneği
A Spatial Appropriation of the Exterior Space of Housing Units of Immigrant Neighbourhoods: The Case of “Little Halep,” Önder Neighbourhood, Ankara
Dilşa Günaydın Temel, Z. Ezgi Kahraman
doi: 10.5505/jas.2019.74936  Sayfalar 415 - 431Makale Çağrısı
Derginin 18.sayısına makale gönderimi için son tarih 16 Temmuz 2021’dir.

Duyuru
Ankara Araştırmaları Dergisi 2020 yılı özel yazı ödülünü C8. S1’de yayımlanan “Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi Ekosistem Hizmetlerinin Ankara Kenti İçin Öneminin Değerlendirilmesi” başlıklı makalesiyle Özlem Uğurlu kazanmıştır.


2021 yılında Ankara Araştırmaları Dergisi’nde yazısı yayımlanan, 35 yaş altı veya doktorasını 5 yıl içerisinde almış olan araştırmacılar arasından VEKAM Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği bağımsız bir jüri tarafından seçilecek bir yazara, derginin özel yazı ödülü olarak 1.000 TL verilecektir.

 
Copyright © 2021 Ankara Araştırmaları Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik Beyanı
Lookus & Online Makale