ISSN: 2147-8724
Ankara Araştırmaları Dergisi
Ankara’da Korunması Gerekli Bir Köy Camisi: Karahoca Köyü Camisi [Ankara Araştırmaları Dergisi]
Ankara Araştırmaları Dergisi. 2021; 9(1): 171-185 | DOI: 10.5505/jas.2021.96658

Ankara’da Korunması Gerekli Bir Köy Camisi: Karahoca Köyü Camisi

Muzaffer Karaaslan
Art Historian

Duvar resimleri ve boyalı nakışlar Osmanlı Devleti’nin erken döneminden itibaren uygulanan bir sanat türüdür. Bu sanat türü Osmanlı’nın geç döneminde daha da yaygınlaşmış ve ülkenin birçok kentinde sanatçılar tarafından yapılmıştır. Bu kentlerden biri Ankara’dır. Ankara’daki dinî ve sivil mimaride birçok boyalı nakış ve duvar resmi örneği vardır. Onlardan biri ise makalenin konusunu oluşturan Haymana’daki Karahoca Köyü Camisi’dir. Yapıyla ilgili daha önce yapılmış herhangi bir monografik çalışma yoktur. Çalışmanın amacı, Karahoca Köyü Camisi’nin boyalı nakışlarını ve duvar resimlerini incelemektir. Cami’deki bezemeler 20. yüzyılın başlarına aittir. İncelenen bezemeler ilk önce kent bazında ardından yakın coğrafyalardaki örneklerle karşılaştırılacaktır. Yapının en önemli özelliklerinden biri sanatçılarının biliniyor olmasıdır. Çalışmada bezemeleri yapan sanatçıların izleri de takip edilecektir. Ayrıca günümüzde kullanılmayan ve oldukça kötü bir durumda olan yapı tanıtılarak bilim dünyasına kazandırılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Süsleme sanatları, Boyalı nakışlar, Osmanlı duvar resmi, Karahoca Köyü Camisi, Haymana, Ankara

A Village Mosque in Ankara Under Threat: The Mosque in Karahoca Village

Muzaffer Karaaslan
Art Historian

Wall paintings and painted decorations are an art form that has been practised since the early period of the Ottoman Empire. This branch of art became more widespread in the late period of the Ottoman Empire and was performed by artists in many cities. One of these cities is Ankara. There are many examples of painted decorations and murals in religious and civil architecture in Ankara. One of them is the subject of this study: the Mosque in Karahoca Village in Haymana. There is no monographic study conducted on this building. The aim of the study is to examine the painted decorations and wall paintings of the mosque. The decorations in the mosque dates back to the beginning of the twentieth century. These examined decorations will first be compared with other examples in Ankara and then with the ones from nearby places. One of the most important features of the building is that its artists are known. The traces of the artists who made the decorations will be followed. In addition, the building, which is not in use today and is in a very bad condition, will be introduced and presented to the science world.

Keywords: Decorative arts, Painted decoration, Ottoman wall painting, Karahoca Village Mosque, Haymana, Ankara

Muzaffer Karaaslan. A Village Mosque in Ankara Under Threat: The Mosque in Karahoca Village. Ankara Araştırmaları Dergisi. 2021; 9(1): 171-185

Sorumlu Yazar: Muzaffer Karaaslan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale