ISSN: 2147-8724
Ankara Araştırmaları Dergisi - Ankara Araştırmaları Dergisi: 9 (2)
Cilt: 9  Sayı: 2 - 2021
1.
Editörden
From the Editor
Mehtap Türkyılmaz, Alev Ayaokur
Sayfa I

HAKEMLI MAKALE
2.
Tarihsel Süreçte Sokak ve Caddelerin Görsel Estetik Kalitesinde Meydana Gelen Değişimi Değerlendirmede Bir Model Önerisi: Ankara’nın Ulus ve Kızılay Kent Merkezleri Örneği
A Suggested Model for the Evaluation of Historical Changes in the Visual Aesthetic Quality of Streets and Avenues: An Example of Ankara’s Ulus and Kızılay City Centers
Ayşe Tekel
doi: 10.5505/jas.2021.95867  Sayfalar 217 - 238

3.
Kentsel Tarihî Semtlerin Ekonomik Değerlerinin Hedonik Fiyatlandırma Modeli ile Tespiti: Ankara Kalesi Semti
Determining the Economic Value of Historic Urban Districts through the use of the Hedonic Pricing Model: Ankara Castle District
Leila Akbarishahabi
doi: 10.5505/jas.2021.30301  Sayfalar 239 - 251

4.
Katı Atık Emekçilerinin Kentsel Yoksulluk Deneyimlerine İlişkin Psikososyal Yansımalar: Ankara Örneği
Psychosocial Reflections on the Urban Poverty Experiences of Solid Waste Laborers: The Case of Ankara
Saitcan Güngördü, Nurettin Özgen
doi: 10.5505/jas.2021.59389  Sayfalar 253 - 280

5.
Suriyeli Mültecilerin Karşılaştıkları Sosyal Dışlanma ve Geliştirdikleri Direniş Taktikleri: Ankara Örneği
Social Exclusion of Syrian Refugees and Tactics of Resistance: The Case of Ankara
Nur Pınar Diker, Olgu Karan
doi: 10.5505/jas.2021.44366  Sayfalar 281 - 321

6.
Mekânın Üretimi ve Sosyal Uyum: Ankara’nın Demirlibahçe Mahallesi’ndeki Romanlar, Iraklılar ve Yerel Halk
Production of Space and Social Cohesion: Roma, Iraqis, and Locals in the Ankara Neighborhood of Demirlibahçe
Hakki Ozan Karayigit
doi: 10.5505/jas.2021.53244  Sayfalar 323 - 354

7.
Akyurt Kalaba Tümülüsünden Gün Işığına Çıkarılan İnsan Kalıntıları Üzerine
In regards to the Human Remains Unearthed from Akyurt Kalaba Tumulus
Ali Metin Büyükkarakaya
doi: 10.5505/jas.2021.73644  Sayfalar 355 - 370

8.
Konutun Ticari Kullanıma Dönüşümü: Ankara’da Günümüze Ulaşmış Üç Konut Yapısı Üzerinden Bir Değerlendirme
Transformation of Housing for Commercial Usage: An Assessment of Three Extant Residential Buildings in Ankara
Başak Lale, Duygu Koca
doi: 10.5505/jas.2021.59455  Sayfalar 371 - 388

9.
19. Yüzyılda Ankara’nın Kentsel Çevre Tarihi: Zorluklar, Bağlantısallık, Yayılma
Urban Environmental History of Ankara in the 19th Century: Challenges, Connectivity, Expansion
Saliha Aslan
doi: 10.5505/jas.2021.37450  Sayfalar 389 - 408

10.
Kent içi Otobüs Sisteminde Hizmet Kalitesi: Ankara EGO Örneği
Quality of Service in the Urban Bus System: Ankara EGO Example
Seda Hatipoğlu, Beyza Nur Keskin
doi: 10.5505/jas.2021.30085  Sayfalar 409 - 422

GÖRÜŞ YAZISI
11.
Unutulan Bir Su Kaynağının Peşinde: Kırkgöz Kaptajı
In Search of a Forgotten Water Source: Kırkgöz Catchment
Hayrettin Onur Bektaş
doi: 10.5505/jas.2021.20591  Sayfalar 423 - 436

LookUs & Online Makale