ISSN: 2147-8724
Ankara Araştırmaları Dergisi - Ankara Araştırmaları Dergisi: 1 (2)
Cilt: 1  Sayı: 2 - 2013
1.
Editörden
From the Editor
Alev Ayaokur, Arzu Beril Kırcı, Mehtap Türkyılmaz
Sayfa I

HAKEMLI MAKALE
2.
Ankara’daki müzelerde ziyaretçi profillerinin ve motivasyonlarının değerlendirilmesi
Evaluation of visitor profiles and motivations at Ankara museums
Eda Gürel
Sayfalar 1 - 9

3.
Ankara Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı Koruma Planı, Niteliği ve İptaline İlişkin Gerekçeler
Ankara Historic City Centre Restoration Site Conservation Plan, its Characteristics, and Rationales for its Revocation
Mehmet Tuncer
Sayfalar 10 - 34

4.
Kentsel kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilirliği: Ankara Hamamönü örneği
Conservation and sustainability of urban cultural heritage: The Ankara Hamamönü example
Ceyda Kurtar, Mehmet Somuncu
Sayfalar 35 - 47

5.
Türk Hamam Müzesi ve Kına Hamamı sergisi
Turkish Bath Museum and Henna Bath exhibition
Sema Demir
Sayfalar 48 - 55

GÖRÜŞ YAZISI
6.
Artisliğe fazla hevesim vardır…”: Musikî Muallim Mektebi’nin Evrak-ı Metruke’sinde saklı kalanlar
I have too much proclivity for artistry…”: Things hidden in the forgotten letters of the Music Teacher School
Hakan Kaynar
Sayfalar 56 - 78

7.
Ankara’da yayımlanmış sinema dergilerinin kısa tarihçesi
A short history of cinema magazines published in Ankara
Gülseren Mungan Yavuztürk
Sayfalar 79 - 92

LookUs & Online Makale